Over Zuidwester

Doelgroepen


Zoveel cliënten, zoveel ondersteuningsvragen…

Mensen die licht verstandelijk beperkt (LVB) zijn, willen net zoals jij en ik, hun eigen leven leiden met alles wat daarbij hoort, zoals een eigen woning en werk of dagbesteding. Bij Zuidwester hebben we diverse woon- dagbestedings- en behandellocaties voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De mate van begeleiding hangt af van de behoefte van de individuele cliënt. Dat kan zijn extramurale begeleiding, waarbij de cliënt zelfstandig woont tot 24-uurszorg, waar altijd begeleiding in hetzelfde gebouw aanwezig is.

Soms is er ondersteuning nodig met betrekking tot middelengebruik, in het aangaan van vriendschap en relaties, in het vinden of behouden van een daginvulling of in het omgaan met allerlei aspecten van de samenleving. Ook kan er sprake zijn van (zeer) complexe problematiek, waarbij mensen veel moeite hebben om regie op hun eigen leven te hebben.

Vind jij het net als wij belangrijk om zoveel mogelijk samen te werken met het netwerk van de cliënt en de eigen kracht en oplossingsvaardigheden van de cliënt zoveel mogelijk aan te spreken? Kies er dan voor om te werken met mensen met LVB.

Licht verstandelijke beperking

Zuidwester is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De mate van verstandelijke beperking varieert van een licht verstandelijke beperking tot een ernstig meervoudige beperking.   

Matig tot ernstige verstandelijke beperking

De ontwikkelingsleeftijd van mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking ligt tussen 2 en 6 jaar. Zij hebben vaak bijkomende lichamelijke en medische problemen.

Een methode die wij bijvoorbeeld gebruiken voor de begeleiding van deze mensen is CompetentieGericht Werken (CGW). Bij deze methode ligt de nadruk op wat iemand kan: de aanleg en talenten van de cliënt.

Geeft het jou voldoening om de signalen van deze mensen te herkennen? En wil je graag bijdrage aan een waardevol leven voor deze mensen? Dan is dit echt iets voor jou.

Ernstig meervoudige beperking (EMB)

Mensen met een ernstig meervoudige beperking hebben vaak ernstige motorische beperkingen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet zelfstandig of zonder hulpmiddelen lopen. Ook hebben de meesten van hen ernstige zintuiglijke beperkingen, waarbij ook de prikkelverwerking in de hersenen kan zijn beschadigd. Soms zijn ze doof en/of blind. Ze kunnen beperkt informatie begrijpen en communiceren via geluiden, houding, spierspanning en hun gezichtsuitdrukking. Deze mensen zijn vaak volledig afhankelijk van een ander.

De methodiek die wij onder andere gebruiken voor de begeleiding van mensen met EMB is LACCS. Een methodiek waarvan het uitgangspunt is dat het leven op onderstaande gebieden goed moet zijn:

  • Lichamelijk welzijn
  • Alertheid
  • Contact
  • Communicatie
  • Stimulerende tijdsbesteding

Vind jij het een uitdaging om de signalen van deze mensen te herkennen? En ben je een verzorgend type en vind je het een uitdaging om mensen met een ernstig meervoudige beperking een waardevol leven te geven? Dan is werken met deze cliëntgroep echt iets voor jou.Bijkomende problematiek bij verstandelijke beperking

Bij sommige mensen met een verstandelijke beperking is er sprake van bijkomende problematiek, zoals:

  • Gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen
  • (Ernstige) Gedragsproblemen: Deze mensen hebben vaak moeite om de regie op hun eigen leven te hebben. Kenmerkend voor hen is dat ze weinig inzicht in hun eigen problematiek hebben en vaak behoefte hebben aan ritme en regelmaat
  • Psychische/psychiatrische problematiek; zoals hechtingsproblemen, Autisme Spectrum Stoornis, ADHD, angstproblemen en/of stemmingsproblemen.
  • Een bijkomende lichamelijke of medische beperking.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben hersenschade door ziekte of ongeval. Dit betekent dat hun leven erg veranderd is na deze gebeurtenis. Binnen Zuidwester hebben we professionele en deskundige begeleiding voor deze cliëntgroep. In Spijkenisse is activiteitencentrum Doorgaanz speciaal gericht op mensen met NAH. Daarnaast hebben we diverse woonvoorzieningen waar cliënten met NAH terecht kunnen.Als je het interessant vindt om met mensen met NAH aan de slag te gaan, maak dan kennis met Zuidwester.